Digitalne vage

Digitalne vage

Digitalna vaga je uređaj za merenje težine ili mase objekata ili artikala. Vaga je neophodan deo svakog savremenog preduzeća bez obzira da li se ona nalazi u proizvodnji,prodaji ili kontroli robe. Vage se koriste u brojnim delatnostima u trgovini, proizvodnji, laboratorijima, skladištima, u transportu,industriji.

Vage prema tipu/nameni:
  • Trgovačke vage
  • Industrijske vage
  • Vage brojačice
  • Precizne vage
  • Analitičke vage
  • Medicinske vage
  • Pametne vage i etiketirke
Vršimo uslužno baždarenje svih vrsta vaga, pozovite nas!